Eğitim Yaklaşımımız

Okulumuzda okul öncesi müfredatın yanı sıra uygulanan;

PROJE TABANLI EĞİTİM SİSTEMİ

Öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç kullanımı gerektiren akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan bir programdır.
Bu program doğrultusunda kullandığımız destekleyici programlar;

GEMS PROGRAMI

GEMSS (Matematik ve Fen Uygulamaları Programı) programdaki etkinlikler öğrencileri prensip ve kavramları öğretmeden önce deney yapmaya ve deneyim kazanmaya yöneltmektedir.
El ve akıl becerilerine dayanan bu etkinlikler bilimsel düşünme becerisi kazandırmakta fen ve matematiğe karşı ilgisini ve merak duygusunu artırarak daha iyi öğrenmesini sağlamaktadır.
Ayrıca etkinliler ve öğrencilerin problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, eleştirel düşünme becerisi kazandırmaktadır.
ESD (eğitimde sistem düşüncesi)
Amacımız öğrencinin analiz,sentez,değerlendirme ve yaratma becerilerini,sistem düşüncesi yaklaşımı ile geliştirerek eleştirel düşünen bireyler yetiştirmektedir..

STEM +A PROGRAMI;

Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını kapsayan yaklaşım şekli olan Stem +A programında hikayeler ile yola çıkarak hazırlanan eğitim programımızda amaç; çocukların eleştirel düşünce çerçevesinde ‘düşün, planla, tasarla, yap’ felsefesiyle çocukların özgürce ve bilimsel olarak düşünebilen, yapıcı yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

Bu programları destekleyen ATÖLYELER:

DUYU GELİŞİM ATÖLYESİ; öğrencilerin duyu gelişimi, odaklanma, dikkat, yaratıcılık, farkındalıklarını artıracakları ve araştırırken deneyimleyecekleri çalışmalarla fiziksel, bilişsel, duyusal, sosyal gelişmelerini destekleyecek olan atölyelerdir.

EL BECERİLERİ VE TASARIM ATÖLYELERİ; el göz koordinasyon gelişimini, beraberinde ince motor yetenek gelişimini, yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etmelerini destekleyen çalışmaları içerir. Resim, seramik, taş boyama, ahşap boyama, artık materyaller, kumaş boyama, baskı kesme, yapıştırma, origami vb…

MUTFAK ATÖLYESİ; sağlıklı beslenme ve mutfağın kimyasını deneyimleme ve gözlemleme imkânı buldukları beraberinde; olay sıralama, örüntü, neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin de desteklendiği atölye alanlarıdır.

BAHÇE TARIM ATÖLYELERİ; doğal yaşam ve çevre bilincinin desteklendiği mevsimsel tarım hakkında sorgulama imkanı kazandıkları, toprağın kokusunu ve dokusunu hissederek tanıdıkları sebze ve meyvelerin dikilmesinde rol oynayarak kendi yetiştirdikleri ürünleri yeme fırsatı buldukları atölyelerdir.

DRAMA ATÖLYESİ; yaratıcılıklarını, sözel ve bedensel ifade güçlerini neden- sonuç ilişkisi içerinde sunma fırsatı buldukları keyifli anlardır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Bu süreçte yeni ve doğru davranış modelleriyle ve duygularla tanışıp deneyim sahibi olurlar.

MASAL ATÖLYESİ; yaşama dair ilk kodlarımızı masallardan alırız. Büyüdüğümüzde masalları unutsak bile bizdeki duygusu ve anlamı ömür boyu kalır. Masal, çocuk ve öğrenme arasında en keyifli süreçtir. Masallar ve masal kahramanları; yargılama, etiketleme, genelleme, kıyaslama, rekabet dünyasının dışında yaşadığı çevreye duyarlı, öz değerlerinin farkında sorumluluk sahibi özgün bireyler yetiştirme konusunda en iyi arkadaşlarımızdır.

GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ

Kullanım ömürleri bitmiş ya da âtıl durumda olan materyalleri uygun projelerde birleştirip yeniden kullanıma sunuyoruz. Böylelikle hem hayal gücümüz ve tasarım becerilerimizle yepyeni formda kullanılabilir bir ürünümüz oluyor hem de öğrencilerimize çevreyi koruma ve israf etmeme bilincini kazandırıyoruz.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ;

Tüm yaş grupları tam zamanlı yoğun bir İngilizce Programıyla iç içedir.Her gün 1 saat İngilizce zamanında çocuklarımızla İngilizce oyunlar,ingilizce şarkılar, İngilizce görsel kartlar,İngilizce kavram boyama kartları,İngilizce çalışma kitapları ve bol bol İngilizce konuşarak çocuğun dil öğrenme merkezlerini açık tutmaya çalışıyoruz.

MÜZİK-RİTİM-ORF ATÖLYESİ

İnsanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.

ÇOCUKLARLA FELSEFE ATÖLYESİ

Çıtır çıtır felsefe konuşuyoruz
Çocuklar için Felsefe Atölyesi, bir masal, fabl, öykü, mitoloji, video veya bir nesne üzerinden yola çıkarak adalet, bilgi, özgürlük, mutluluk, sanat, sevgi, gibi günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız felsefi kavramları bir kolaylaştırıcının rehberliğinde soruşturmayı amaçlamaktadır. Çocukların bilişsel, duyuşsal, ve sosyal alanlarda gelişimini arttırmak hedeflenmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ;

Yaşayan değerlerimize saygılı bireyler yetiştirmek için anaokulumuzda sevgi,saygi,paylaşma,arkadaşlık,marhamet gibi değerler eğitim programının içinde verilir.

Fiziksel gelişimlerini desteklemek ve var olan beden esnekliklerini korumayı ve geliştirmeyi sağlamak, denge, konsantrasyon, odaklanma becerilerini artırmak adına düzenli olarak;

Beden ve Hareket Eğitimi Dersleri
Jimnastik Dersleri

Zihinsel Gelişimlerini Desteklemek amacıyla düzenli olarak;

Satranç Dersi
Akıl Zeka Oyunları Dersi ve beraberinde;
Odaklanma ve Motivasyon Oyun ve Etkinlikleri

Bu programlar çerçevesinde;

Etkinliklerin çoğu, tema ve kavramların geçtiği gerçek mekânlarda işlenmektedir. Geziler düzenlenirken bu durum esas alınır.
Tema ve kavramlar birbirleriyle ve yaşamla iç içedir.

Ör; Türkçe etkinliklerinde işlenen tema ve kavramlar; Fen ve Matematik, Sanat, Müzik, Beden Eğitimi, İngilizce ve Atölyelerle eş zamanlı olarak işlenmektedir. Böylece tema ve kavramlarla ilgili en yüksek düzeyde kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir.
Bu eğitimlerin tümü okulumuzda bulunun teknolojik cihazlar ile görsel ve işitsel öğrenmelerine olanak sağlanarak verilmektedir.

 

NEŞELİ FİL ANAOKULU OLARAK ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA
BİZLER VE KADROMUZ ÜSTLENDİĞİMİZ SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ.
‘EMANETİNİZ EMANETİMİZDİR.’

Ders Programları, Atölye Çalışmaları, Günlük Etkinlik ve Faaliyetler öğrencilerimizin YAŞ GRUPLARINA göre hazırlanmaktadır.